Jaki jest nasz cel?

Gliwice OdNowa to działania watchdogowe, czyli promujące jawność finansów publicznych, transparentność życia publicznego, aktywność obywatelską i partycypację w procesach stanowienia prawa lokalnego. Wszystko w trosce o jakość demokracji i samorządności. 

Monitorujemy jawność życia publicznego

Analizujemy wydatki

samorządu

 Przyglądamy się procesowi stanowienia prawa lokalnego

Kontrolujemy pracę Rad i Komisji Miasta

Promujemy ideę społeczeństwa obywatelskiego

Kim jesteśmy?

Klaster Innowacji Społecznych to konsorcjum śląskich organizacji i przedsiębiorstw społecznych. Projekty i przedsiębiorstwa biznesowe realizowane wspólnie pod szyldem Klastra charakteryzuje innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów społecznych, etyka w biznesie oraz odpowiedzialne zarządzanie. Organizacja ta realizuje projekty strategiczne dla administracji publicznej, w tym projekty operatorskie, głównie w obszarze edukacji, cyfryzacji i polityki międzynarodowej.

Projekt realizuje Instytut Pracy i Edukacji

KRS: 0000577540
NIP: 6312658876
REGON: 362578997

www.klaster.org.pl

Wybrane projekty obywatelskie

Od początku działalności Klastra udało się zrealizować szereg inicjatyw w szczególności:

Śląskie Lokalnie 2020

Celem konkursu jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez rozdysponowanie kwoty 600 000 zł pomiędzy wnioskodawców. Rozdane zostały granty w wysokości od 1 000 zł do 5 000 zł. Za tę kwotę wnioskodawcy mogą zrealizować swój projekt. Wszystkie projekty, który otrzymały dofinansowanie zmierzają do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych “Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020”.

OIU

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0 ma na celu promowanie wiedzy na temat obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w 66 miastach na prawach powiatu. OIU jest istotnym narzędziem zwiększania wpływu obywateli na proces tworzenia prawa lokalnego. Zadaniem OIU jest także umożliwienie mieszkańcom łatwiejszego przygotowania obywatelskich projektów uchwał. Stworzyliśmy sieć 66 lokalnych ambasadorów w całej Polsce, których zadaniem będzie promowanie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w swoim mieście.

OPOPP

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zajmuje się m.in. działaniami pomocowymi, w tym udzielaniem pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. Program finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości jest odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę wprowadzenia jednolitych standardów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw na terytorium województwa śląskiego. W ramach wsparcia finansowego wydaliśmy w 2019 roku 123 943 zł na działania pomocowe.

TŁO OSOM (9).png

Poznaj nasz zespół!

Osoby zaangażowane w projekt są Gliwiczanami, które na co dzień angażują się w różne działania na rzecz lokalnej społeczności. 

Petros Tovmasyan

Robert Kłosowski

Bartosz Rybczak

Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.