[Aktualizacja]: 100 tys. zł dla IBS zamiast na konsultacje z mieszkańcami?Na taką kwotę opiewa umowa podpisana przez gliwicki Urząd Miejski z firmą Instytut Badań Samorządowych Sp. z o.o.. Informację opublikowano w Rejestrze Umów, co oznacza, iż zamówienia udzielono bez przetargu, z tzw. wolnej ręki (nr umowy: BPM.065.2.2020 CRU:1305/20). Choć przepisy o zamówieniach publicznych pozwalają na taki tryb udzielania zamówień, zastosowanie go w tym przypadku rodzi uzasadnione obawy o efektywność wydawania publicznych środków, etykę prowadzonego postępowania a także jakość wykonawcy.


Wątpliwości dotyczące wykonawcy zamówienia dotyczą zarówno powiązań firmy jak i jej rzetelności. Prezesem Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (której częścią jest IBS) jest człowiek związany z jedną z głównych polskich partii politycznych, Łukasz Pawłowski (sam opowiadał mediom o swoim zaangażowaniu w kampanie wyborcze kandydatów). Rodzi to uzasadnione podejrzenia o powiązania między zamawiającym a wykonawcą i etyczność przeprowadzonego postępowania. Zapytać o sprawę próbowaliśmy w Biurze Prezydenta Miasta (odpowiedzialnym za podpisanie umowy), nie udało nam się jednak dodzwonić do biura przed publikacją materiału. Wobec tego złożyliśmy wniosek o informację publiczną w formie elektronicznej.Instytut Badań Samorządowych to podmiot zajmujący się badaniem opinii publicznej. Co ciekawe,  sondaże i badania IBS wielokrotnie myliły się na korzyść jednej partii politycznej (komentatorzy twierdzą, iż nie były to pomyłki, a próby wpływania sondażami na wynik wyborów). Ostatni raz prezes IBS dał o sobie znać podczas tegorocznych wyborów Prezydenta RP, gdy publicznie założył się na Twitterze o zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego:


Sprawa przypomina kontrowersyjne działania gliwickiego Urzędu Miejskiego z lat 2014/2015, kiedy to korzystano z usług doradczych Eryka Mistewicza, co kosztowało gliwickiego podatnika ćwierć miliona złotych. Efekty pracy (opracowania, analizy, instrukcje) E.Mistewicza nigdy nie zostały przez gliwicki magistrat ujawnione.


Według niepotwierdzonych informacji, projekt "Gliwicki Barometr" ma być substytutem procedury konsultacji społecznych. Prezydent Gliwic Adam Neumann kilkukrotnie wspominał w swojej kampanii wyborczej o zamiarze korzystania z badań opinii publicznej w celu ewaluacji swoich działań.

Źródło danych: https://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/rejestr_umow


Numer umowy

BPM.065.2.2020 CRU:1305/20

Kontrahent

INSTYTUT BADAŃ SAMORZĄDOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa/przedmiot umowy

Realizacja projektu "Barometr Gliwicki"

Data zawarcia umowy

25-05-2020

Data rozpoczęcia umowy

25-05-2020

Data zakończenia umowy

15-12-2020

Osoba zatwierdzająca

KATARZYNA CHWASTEK

Wartość brutto

100 000

[AKTUALIZACJA] 05.08.2020:


W imieniu Prezydenta Miasta na wniosek o informację publiczną odpowiada Łukasz Oryszczak - Rzecznik Prasowy:


Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pański wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przekazuję skan umowy zawartej z firmą INSTYTUT BADAŃ SAMORZĄDOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, numer umowy BPM.065.2.2020 CRU:1305/20.
Nie sporządzaliśmy dla tego zamówienia „protokołu zamówienia” ani „protokołu rozeznania rynku”
Zamówienie zostało zawarte na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) czyli z wyłączeniem stosowania zasad ustawy, z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro. W przypadku takich zamówień w Urzędzie Miejskim w Gliwicach zastosowanie mają zapisy załącznika nr 4 do zarządzenia organizacyjnego Prezydenta Miasta Gliwice nr 35/14 z 1 kwietnia 2014 r., który reguluje „Zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych”. Zgodnie z regulacjami powyższego zarządzenia przeprowadzenie udokumentowanej analizy rynku nie jest konieczne w przypadku zamówień dotyczących usług eksperckich i specjalistycznych. Otrzymaliśmy ofertę realizacji wielomiesięcznego projektu polegającego na organizacji cyklu powiązanych ze sobą badań oraz przedstawienia na ich podstawie rekomendacji eksperckich. Kwota zamówienia jest zbliżona do kosztów pojedynczych badań realizowanych w ubiegłych latach przez różne podmioty wyłonione na podstawie analizy rynku. Z uwagi na to oraz na szeroki zakres usług realizowanych w ramach projektu wybór oferty spełniał kryterium gospodarności.

Treść umowy podpisanej z Instytutem Badań Samorządowych:


skan_Umowa_Fitch
.pdf
Download PDF • 3.22MBProjekt zakłada przeprowadzenie łącznie 11 badań w okresie od maja do grudnia 2020 r. Zadanie zakończone zostanie raportem podsumowującym. Nadal nie jest jasne w jaki sposób przygotowywane są badania, kto ustala temat poszczególnych wywiadów i treść zadawanych pytań. Przygotowujemy kolejne zapytanie w tej sprawie.

Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.