Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0: konferencja prasowa

Dziś (06.08.2020 r.) o godzinie 13.00 pod Urzędem Miejskim miała miejsce konferencja prasowa zorganizowana przez Bartłomieja Maksymowicza, ambasadora Gliwic w projekcie "Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0".


Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza (OIU)


To narzędzie partycypacji obywatelskiej wprowadzono uchwałą Rady Miasta w 2019 roku (przypomnijmy - starania o wprowadzenie takiej uchwały podejmowało stowarzyszenie Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice, gdyż poprzednio przyjęta przez RM została uchylona przez Wojewodę ze względu na nieprawidłowe zapisy uchwały).


OIU narzędzie pozwalające grupie mieszkańców napisać i złożyć do Rady Miasta projekt uchwały, który następnie musi być wprowadzony do porządku obrad i poddany głosowaniu przez radnych.


Zgodnie z art. 41a ustawy o samorządzie gminnym mieszkańcy mogą występować z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Szczegóły dot. procedury OIU znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej


Zapraszamy do obejrzenia materiału z konferencji prasowej:
Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.