Budżet Obywatelski 2021 wkracza w decydującą fazę. Na który projekt zagłosujesz?

Urząd Miejski zakończył weryfikację wniosków zgłoszonych przez mieszkańców w ramach GBO 2021. Pozytywną ocenę otrzymały 154 projekty, które zostaną skierowane do głosowania (145 wniosków dzielnicowych oraz 9 wniosków ogólnomiejskich).Jak co roku, nie obyło się bez kontrowersji. Odrzucono połowę zgłoszonych przez mieszkańców pomysłów. Jak przeanalizowaliśmy, zdecydowana większość odrzuconych wniosków nie otrzymała pozytywnej weryfikacji z jednego z dwóch powodów: albo inwestycja zlokalizowana była na terenach, które nie należą do miasta, albo szacowany koszt inwestycji nie mieścił się w budżecie danej dzielnicy.

W kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego Urząd Miejski powinien skupić się na pomocy mieszkańcom w poprawnym wypełnieniu wniosku. Na potrzeby procedury urzędnicy mogliby dokonać wstępnej weryfikacji lokalizacji inwestycji zaraz po wpłynięciu pomysłu i informować o ewentualnej konieczności naniesienia zmian. Po drugie, niezwykle pomocne dla szacowania kosztów inwestycji byłoby przygotowanie przez UM wzorcowego “cennika” inwestycji, w którym wyszczególnione byłyby koszty zakupu mebli miejskich, remontu chodników, przeprowadzenia warsztatów, zajęć sportowych.”

- tak sytuację skomentował Przewodniczący Rady Dzielnicy Zatorze Michał Byrczek.


Najgorzej weryfikację wniosków wspominać będą mieszkańcy Dzielnicy Czechowice. Oba czechowickie projekty trafiły do kosza. Minorowe nastroje panują w Żernikach, gdzie urzędniczego sita nie przeszło 89% pomysłów, podobnie na Wójtowej Wsi, gdzie z 19 projektów do głosowania dopuszczono tylko 3.

Lista wszystkich złożonych wniosków wraz z numerami, wynikami weryfikacji i uzasadnieniami ocen negatywnych zamieszczone zostały na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski”. Jak czytamy na stronie poświęconej GBO: “Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 zaplanowano 6 962 000 zł (na projekty dzielnicowe 6 162 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 800 000 zł). Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zweryfikowanych pozytywnie wynosi 14 662 000 zł. Które z nich zostaną wykonane? O tym zadecydują mieszkańcy w głosowaniu zaplanowanym w terminie od 23 października do 13 listopada.”


Sprawdź na jaki projekt w swoim najbliższym otoczeniu możesz zagłosować: [LINK].


Najciekawsze projekty według Gliwice OdNowa:


Ogólnomiejskie:

- XGame - platforma sportowa umożliwiająca organizację współzawodnictwa dzieci i młodzieży w dobie pandemii,

- Szlak Lwa - dziecięcy szlak turystyczny po najważniejszych zabytkach Gliwic,

- Szkolne wiaty rowerowe,

- Sztuka ulicy,

Baildona:

- Wiata rekreacyjna przy tężni solankowej,

Bojków:

- Organizacja uroczystości 100-lecia powstań śląskich w dzielnicy Bojków,

- Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości samochodów,

- Nowa Strefa Kultury - Scena Bojków,

- Aktywna turystyka - cykl profesjonalnych zajęć związanych z aktywnym stylem życia dla rodziców z dziećmi (survival, sport, ratownictwo, terenoznawstwo itp.),

Ostropa:

- Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy ulicy Daszyńskiego,

- Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców dzielnicy wraz z wykonaniem 250 pakietów startowych "Zero Waste" dla mieszkańców dzielnicy realizowanych w formie akcji "door to door" pod nazwą "Środowisko wspieram, gdy foliówki nie zabieram",

Politechnika:

- Nauka i doskonalenie jazdy na rolkach dla dorosłych i młodzieży,

Sośnica:

- Kompleks boisk do sportów plażowych,

- Warsztaty edukacyjne /wokalno-instrumentalne/ dla dzieci i młodzieży,

- Stoły do gry w szachy i w karty,

Sikornik:

- Budowa kortów do badmintona na osiedlu Sikornik,

- Galeria w przestrzeni miejskiej,

Stare Gliwice:

- Muzyka i teatr dla mieszkańców 65+,

Śródmieście:

- Sensoryczny plac zabaw dla każdego,

- 38 drzew dla Śródmieścia,

Szobiszowice:

- Budowa boisk do siatkówki plażowej,

Trynek:

- Wiklinowy naturalny plac zabaw,

- Budowa bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego na "Orliku" przy ul. Jasnej,

Kopernika:

- Oaza zieleni w centrum dzielnicy,

Wójtowa Wieś:

- Doposażenie Placu Grunwaldzkiego,


Jeśli Twój projekt nie został zaakceptowany, możesz się odwołać!

Odwołania można składać w terminie od 15 do 22 września w formie papierowej oraz w formie elektronicznej – wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP. Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej znajdują się na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski”.Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.