Wnioskujemy o zmiany w Rejestrze Umów

Rejestr Umów to zbiorcza publikacja na stronach internetowych gliwickiego Biuletynu Informacji Publicznej. Urząd Miasta zamieszcza w rejestrze wszystkie umowy, które zostały zawarte z wykonawcami z pominięciem procedury przetargowej (z tzw. wolnej ręki). Jest to szczególnie wrażliwy obszar funkcjonowania finansów publicznych, podatny na nadużycia i nieprawidłowości - stąd potrzeba zapewnienia w tej sferze jawności i całkowitej transparentności.Do opublikowania RU doprowadziliśmy w 2015 roku, po ponad rocznych staraniach, w tym skierowaniu skargi na Prezydenta Miasta Gliwice do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Bardzo pozytywnie oceniamy fakt istnienia rejestru. Po latach dostrzegamy jednak jego niewykorzystany potencjał, dlatego zdecydowaliśmy się na podjęcie starań o jego rozszerzenie. Zawnioskowaliśmy do Prezydenta Miasta Gliwice o:


  1. Umieszczenie w rejestrze wszystkich wydatków samorządu.

  2. Umożliwienie pobierania danych w formacie .csv.

  3. Wdrożenie Rejestrów Umów w spółkach komunalnych.

Treść wniosku:Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.