Ratujmy Wilcze Doły! O co cała awantura?

Ratujmy Wilcze Doły! Transparenty o tej treści pojawiły się niedawno w całym w mieście. Inwestycja zlokalizowana właśnie na terenie tzw. Wilczych Dołów jest jedną z kluczowych inwestycji miejskich, znacząco wpływającą na środowisko i społeczność lokalną, dlatego zdecydowaliśmy się przybliżyć Wam ten temat. Już teraz zapraszamy także na rozmowę live z przedstawicielem grupy obrońców Wilczych Dołów, która odbędzie się w środę o godzinie 11.00 na naszym facebooku Gliwice OdNowa.
Wilcze Doły to teren zlokalizowany w południowej części miasta, w sąsiedztwie osiedla Sikornik. Jest on oazą zieleni, miejscem spacerów, wypoczynku i rekreacji. Odskocznią od betonowej codzienności. Miejscem wartościowym przyrodniczo - można tam zaobserwować dzikie zwierzęta, posłuchać śpiewu gniazdujących tam ptaków, w tym także tych będących pod ochroną.


O co cała awantura? Miasto w tym roku przystąpiło do realizacji inwestycji wpisanej w plan zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gliwic - suchego zbiornika zlokalizowanego właśnie na Wilczych Dołach. Inwestor posiada wszystkie dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy. Sprawie towarzyszy jednak szereg poważnych zastrzeżeń i pytań pozostawionych bez odpowiedzi. Przeciw inwestycji w tym kształcie szybko zorganizowali się mieszkańcy (głównie osiedla Sikornik, ale nie tylko). Opublikowali w internecie petycję skierowaną do Prezydenta Miasta (Ratujmy Zielone Płuca Gliwickiego Sikornika i Wójtowej Wsi!), która do tej pory została podpisana przez blisko 7 000 osób.


Lokalizacja planowanego suchego zbiornika

Miasto prze do realizacji inwestycji w zaplanowanym kształcie, chociaż w stosunku do opracowania ekspertów z GIG, które było podstawą do stworzenia projektu, inwestycja jest znacznie przeskalowana. Mieszkańcy pytają, czy ma to związek z planami budowy tzw. Nowego Sikornika i nowej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej na południe od osiedla Sikornik. Pytania pozostają bez odpowiedzi. Swoje trzy grosze dorzucają okoliczni rolnicy, którzy obawiają się obniżenia wód gruntowych spowodowanych przez inwestycję, co w efekcie doprowadzi do dewastacji pól uprawnych.Wizualizacja skali planowanego zbiornika. Źrółdło: Ratujmy Wilcze Doły!


Pytań, wątpliwości i kontrowersji jest o wiele więcej. W ramach Gliwice OdNowa będziemy monitorować sytuację i wysyłać pytania do władz miasta w tej sprawie. Tymczasem w środę 23.07.2020 r. o godzinie 11.00 będziemy gościć w swoim biurze przedstawiciela mieszkańców zaangażowanych w obronę Wilczych Dołów. Zapraszamy do oglądania live'a na Facebooku - Gliwice OdNowa.


Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.