Czy mamy prawo nagrywać posiedzenia Komisji Rady Miasta Gliwice?

Nasze działania wzbudzają kontrowersje wśród niektórych radnych Rady Miasta. Choć zasadniczo wszyscy wyrażają się z aprobatą o idei upowszechniania prac komisji, to wątpliwości mają co do formy naszego uczestnictwa w posiedzeniach prowadzonych za pośrednictwem sieci Internet.


Ze strony radnych pojawiają się następujące wątpliwości:

- Czy musimy się ujawniać podczas posiedzenia? Czy musimy się legitymować z imienia i nazwiska?

- Czy uczestnik posiedzenia MUSI się odzywać na wezwanie komisji? Czy musi włączyć swoją kamerę internetową?

- Czy przy jednym komputerze może siedzieć więcej niż jedna osoba? Kto w takim przypadku bierze udział w posiedzeniu komisji?

- Co, jeśli w pomieszczeniu jest więcej osób?

- Czy linki do posiedzenia on-line powinny być dostępne publicznie?

- Czy możemy nagrywać i upowszechniać przebieg obrad?

- Kto jest odpowiedzialny za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, jeśli na komisji takie dane padają?


Rozumiemy te wątpliwości. W związku z nietypową formą życia publicznego (on-line) w jakiej teraz wszyscy jesteśmy zmuszeni funkcjonować, zapewne jest ich o wiele więcej. Wydaje nam się jednak, że wszystkie te rozterki rozwiewa podstawowy akt prawny - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 61. 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Absolutnie nie widzimy żadnej potrzeby pogłębionej analizy tego zagadnienia.

Chyba, że ktoś chciałby ograniczyć transparentność życia publicznego. Zapraszamy do zapoznania się z naszym komentarzem wideo na ten temat:
Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.