[Aktualizacja]: Ponad 100 tys. złotych na ocenę ratingową?
Tyle zapłaciliśmy z tytułu Umowy na nadanie i aktualizację międzynarodowej i krajowej oceny ratingowej Miastu Gliwice. Jesteśmy bardzo ciekawi co wchodzi w skład takiej usługi i dlaczego kosztuje ona ponad 100 tys. zł, dlatego zawnioskowaliśmy o przesłanie nam kopii umowy.AKTUALIZACJA (05.08.2020):


Otrzymaliśmy kopię umowy zawartej z agencją ratingową Fitch Polska S.A.

Poniżej publikujemy ją w całości. Temat zainteresował nas, ponieważ samorządy występują o nadanie oceny ratingowej przeważnie w przypadku starań o duży kredyt, np. inwestycyjny. Tymczasem wiele jednostek samorządu terytorialnego rezygnuje z regularnej aktualizacji swojej oceny ratingowej. Argumentami podnoszonymi w dyskusji są: zbyt wysoki koszt usługi, niekorzystne zapisy w umowach z agencjami ratingowymi, dobrowolność poddania się ocenie (banki i bez niej oceniają sytuację finansową i podejmują decyzje kredytowe), bieżące kontrolowanie sytuacji finansowej samorządów przez powołane do tego Instytucje państwowe (RIO, NIK).


Umowa z Fitch Polska jasno wskazuje przyczynę wystąpienia przez gliwicki samorząd o aktualizację ratingu - jest to wymóg nałożony na miasto przez Europejski Bank Inwestycyjny w związku z zawartymi umowami kredytowymi. Konieczność aktualizacji ratingu pozostaje więc w ścisłym związku z zadłużeniem się Gliwic (główne składniki długu to kredyty na budowę hali widowiskowo-sportowej Arena, oraz tzw. kredyt ramowy na finansowanie innych wydatków samorządu).


Według Wieloletniej Prognozy Finansowej zadłużenie Gliwic wynosi obecnie ponad 568 mln zł. W tym roku na obsługę długu miasto przeznaczy ok. 36 mln zł.


Treść umowy:


skan_Umowa_Fitch
.pdf
Download PDF • 3.22MB
Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.