Komisja Edukacji, Kultury i SportuPosiedzenie komisji z dnia 31.08.2020 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Informacja o organizacji nowego roku szkolnego (1m:32s).

  2. Kierunki rozwoju sportu w Gliwicach (23m:37s).

  3. Sprawy bieżące.

W szczególności polecamy dyskusję nad projektem uchwały określającej kierunek rozwoju sportu w Gliwicach. Jest to kontynuacja dyskusji z poprzedniego posiedzenia komisji.


Najciekawsze wątki rozmowy:

- przyjęcie strategii nie jest równoznaczne z podniesieniem wydatków na sport,

- kwota dotacji dla klubów będzie ściśle powiązana z zakładanym celem sportowym na dany sezon,

- radni zauważają zarzut "uznaniowości" w przyznawaniu dotacji sportowych,

- w dokumencie brak wyraźnych kryteriów otrzymywania dotacji,

- komisja zgłasza potrzebę udziału w Radzie Sportu, urzędnicy rozważają przebudowę składu Rady.


Zapis wideo posiedzenia:

Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.