Komisja Budżetu i Finansów, 23.09.2020 r.

Posiedzenie komisji z dnia 23.09.2020 r.

Poruszane tematy:

1. Sprawozdanie z półrocznego wykonania budżetu Miasta Gliwice.

2. Deficyt budżetowy i planowana sprzedaż obligacji przez Miasto.

3. Opinia komisji dotycząca zmian w Wieloletnim Planie Finansowym Miasta i uchwale budżetowej.

4. Koreferat do projektu budowy kolejnego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Kłodnicy poniżej ujścia Bytomki.

5. Nowa umowa z operatorem Strefy Płatnego Parkowania.


Zapis wideo posiedzenia: [LINK]

Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.