Komisja Rewizyjna, 15.09.2020 r.
Komisja Rewizyjna, 15.09.2020 r.


Przebieg posiedzenia komisji:

1. Rozmowa na temat planu pracy Komisji.

- Kontrola Wydziału Kultury i Promocji Miasta.

- Kontrola procesu budowy nowego szpitala.

- Kontrola procesu budowy Centrum Przesiadkowego.

2. Dłuższa rozmowa na temat Wprowadzenia do planu pracy komisji kontroli inwestycji zbiornik przeciwpowodziowy na Wilczych Dołach. (05m:43s).

- Wątpliwości Radnego Tadeusza Olejnika (KdGZF) i rozmowa na temat procedury wprowadzenia nowego punktu do planu pracy,

- Stanowisko gości, przedstawicieli grupy Ratujmy Wilcze Doły.

3. Sprawy bieżące i organizacyjne.

- dyskusja o zasadach uczestnictwa mieszkańców w posiedzeniach komisji prowadzonych za pośrednictwem sieci Internet (od ok. 32m:19s)

Zapis wideo posiedzenia: [LINK]

Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.