Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 14.09.2020 r.Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 14.09.2020 r.


Porządek posiedzenia komisji:

1. Petycja stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice w sprawie modernizacji kąpieliska leśnego. Gość: dyr. MZUK Tadeusz Mazur.

2. Skarga mieszkańca na dyrektora MZUK (55min:30s) w sprawie nieudzielenia informacji publicznej - wyjaśnienia dyr. MZUK.

3. Skarga na prezesa jednego z gliwickich stowarzyszeń (przełożona na kolejne posiedzenie).

4. Dyskusja o obecności Gliwice OdNowa na komisjach Rady Miasta.


Zapis wideo posiedzenia:[LINK]


Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.