Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, 22.09.2020 r.

Posiedzenie komisji z dnia 22.09.2020 r.

Przebieg posiedzenia:

1. Projekt uchwały ws przyjęcia Programu Polityki Senioralnej, powołanie pełnomocnika ds seniorów.

2. Projekt uchwały ws zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Pismo do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie braku funduszy na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.


Zapis wideo posiedzenia: [LINK]

Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.