Naprawa "Alei Lipowej" - ciąg dalszy sprawy

Pamiętacie naszą interwencję w sprawie "Alei Lipowej"? Nowiny Gliwickie alarmowały o wystających prętach z nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego. Sytuacja taka stanowi realne zagrożenie zdrowia i życia. Niedługo po publikacji zdjęcia zawnioskowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich o pilną interwencję.Według ustaleń ZDM ktoś prawdopodobnie celowo wbił pręt w jezdnię. Na szczęście służby miejskie zareagowały bardzo szybko i w chwili obecnej pozostał tylko otwór po pręcie. Jak poinformował nas Pani Anna Gilner - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach:


Istniejące ubytki nawierzchni na całym odcinku będą doraźnie zabezpieczane i naprawiane, do czasu realizacji planowanej inwestycji związanej w przebudową tego odcinka ciągu pieszo-rowerowego.

Nie możemy jednak liczyć na szybką naprawę nawierzchni alei. ZDM poinformował nas, iż od ponad roku czeka na ustalenie warunków zabezpieczenia drzew przy realizacji planowanego remontu ciągu rowerowo-pieszego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


“W związku z uprawomocnieniem się decyzji Wojewody Śląskiego, dotyczącej wpisu Alei Mickiewicza do rejestru zabytków w dniu dzisiejszym zwróciliśmy się z kolejnym monitem w powyższej sprawie do WKZ.  Niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotowych wytycznych Zarząd Dróg Miejskich ogłosi przetarg w celu wyłonienia projektanta dla zadania związanego z przebudową ciągu pieszo-rowerowego na ul. Mickiewicza. Termin wykonania robót, związanych z przebudową będzie znany po zakończeniu prac projektowych i wyłonieniu ich wykonawcy.” - Anna Gilner, dyrektor ZDM

W celu wyjaśnienia sytuacji zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z zapytaniem o powód zwłoki w przekazaniu wspomnianych wytycznych. O naszych ustaleniach poinformujemy wkrótce. 


Zdjęcie: Nowiny Gliwickie/ Pan Marcin


Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.