Ranking Gliwickich Radnych

Rozpoczynamy prowadzenie Rankingu Gliwickich Radnych! Kto jest najbardziej aktywnym radnym? Kto ma wzorową frekwencję? Kto złożył więcej zapytań a kto interpelacji?


Ranking będzie prowadzony w oparciu o oficjalne dane Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Dane będziemy aktualizować co miesiąc. Na zakończenie roku nagrodzimy najaktywniejszych radnych.


Miejsce w rankingu wyliczane będzie na podstawie: obecności radnych na sesjach, ilości złożonych zapytań i interpelacji. Za uciekanie w trakcie sesji odejmujemy punkty. Pozostawiamy sobie możliwość przyznania dodatkowych punktów za wyróżniającą się aktywność na sesjach oraz komisjach Rady Miasta.


Dziś publikujemy sylwetki radnych z podziałem na okręgi wyborcze, w których zostali wybrani. Znajdź “swoich” radnych i obserwuj ich pozycję w Rankingu!Ranking radnych na dzień 01.10.2020 r. po zliczeniu punktów za obecność na sesjach oraz za złożone interpelacje.

Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.