Opinia przyrodnicza przeczy decyzji gliwickich władz

We wtorek o godzinie 10:00 na skwerze Doncaster odbyła się konferencja prasowa Inicjatywy "Ratujmy Wilcze Doły". Mieszkańcy sprzeciwiają się planom budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego. Organizatorom konferencji towarzyszyła grupa osób, która skandowała hasła w obronie zielonych płuc gliwickiego Sikornika oraz Wójtowej Wsi.Pomimo wielu inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców, prezydent Adam Neumann zdaje się być głuchy na głos ludu. Inicjatywa nie jest zagrożona, a w najbliższym czasie zostaną przedstawione wizualizacje projektu. W opinii sporządzonej przez dr Grzegorza Hebdę z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego, można wyczytać, iż na obszarze projektowanego zbiornika stwierdzono min. 35 gatunków lęgowych, w tym gąsiorek, który jest ściśle chroniony w Unii Europejskiej oraz przepiórkę, która jest gatunkiem znajdującym się na Czerwonej liście gatunków zagrożonych w kraju. Doktor Hebda podkreśla, iż “obszar ten z pewnością pełni atrakcyjne środowisko życia dla ptaków (...)”. Aktywiści na rzecz zielonych Gliwic, wytykają urzędnikom niedbalstwo i brak profesjonalizmu w pracach nad projektem.


“(...) dokumentacja, na podstawie której te pozwolenia zostały wydane, zawiera istotne błędy, jak wykazały niezależne ekspertyzy naukowców, ekspertów w dziedzinach przyrodniczych.” - czytamy w oficjalnym stanowisku komitetu inicjatywy “Ratujmy Wilcze Doły”.

Organizatorzy konferencji w swoim stanowisku formułują również postulaty, w których domagają się m.in.:

  1. Wstrzymania inwestycji do czasu wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości.

  2. Zrealizowania oczekiwań Ministra Środowiska (wykonanie nowej, niezależnej inwentaryzacji przyrodniczej)

  3. Rewizji projektu i dostosowania kształtu inwestycji do wartości ekologicznej terenu.

  4. Publicznego zajęcia stanowiska wobec powyższych faktów przez Radę Miasta Gliwice.Podczas konferencji aktywiści przedstawili wiele merytorycznych argumentów, w tym opinię przyrodniczą dotyczącą zasadności wykonania inwestycji pn. “Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (Doa)”, którą sporządzono przez naukowców z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Poniżej zamieszczamy wspomniany dokument.


Wilcze_Doly_opinia_przyrodnicza_06_2020(
Download • 2.08MB

Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.