[Rejestr umów] - wrzesień

Publikujemy zestawienie umów zawartych bez przetargu przez Miasto Gliwice we wrześniu 2020 r. W tym miesiącu urzędnicy zawarli umowy na łączną kwotę 580 tys. zł.


Ciekawsze umowy podpisane w trybie z wolnej ręki we wrześniu:

  1. Wykonanie koreferatu dla dokumentacji projektowej zbiornika przeciwpowodziowego poniżej ujścia rzeki Bytomki do rzeki Kłodnicy oraz dla budowy zbiornika retencyjnego na potoku Ostropka przy ul. Słowackiego - 149 tys. zł.

  2. Pilotażowe wdrożenie aplikacji do przewozów szkolnych - 49 tys. zł.

  3. Opracowanie koncepcji scenariusza oraz realizacja filmu przedstawiającego sytuację hydrologiczną w Gliwicach oraz planowane zagospodarowanie terenu w związku z budową zbiornika retencyjnego, który ma zostać zlokalizowany na pograniczu dzielnic Sikornik oraz Wójtowa Wieś w Gliwicach - 31 tys. zł.

  4. Przygotowanie projektu graficznego oraz druk ulotki przedstawiającej sytuację hydrologiczną w mieście - 16 tys. zł.

  5. Umowa o przeprowadzenie mediacji z BIPROHUT w sprawie kar umownych oraz za należyte wykonanie zobowiązania w zakresie umowy nr IR.272.4.2019 CRU:254/19 z dn. 24.01.2019r. - 2,7 tys. zł. Co ciekawe, w rejestrze umów nie figuruje wskazana umowa z firmą Biprohut.

Zestawienie kontrahentów:


Z podziałem na zadania:

Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.