Spółka miejska - co to jest?Wielokrotnie słyszeliście pojęcie "spółka miejska" ale nie do końca wiecie o co chodzi? Dlaczego spółki są istotne z punktu widzenia jawności finansów publicznych?

Wytłumaczymy to w prosty sposób.


Spółki miejskie, spółki komunalne, spółki z większościowym udziałem samorządu. Różne padają nazwy, ale wszystkie sprowadzają się do tego samego. Spółka miejska to zwykła spółka prawa handlowego, z tym zastrzeżeniem, że jej większościowym udziałowcem (właścicielem) jest jednostka samorządu terytorialnego (JST). Pamiętajmy, że samorząd to wspólnota, mieszkańcy, zatem wszyscy jesteśmy właścicielem spółek miejskich. W naszym imieniu kontrolę nad spółkami sprawuje Prezydent Miasta.

JST w celu wykonywania swoich zadań może tworzyć jednostki organizacyjne, lub spółki komunalne. Podstawowa różnica między nimi jest taka, że jednostka organizacyjna pozostaje w strukturach Urzędu, a jej budżet jest częścią budżetu miasta, natomiast spółka komunalna jest bytem samodzielnym, kontrolowanym przez radę nadzorczą. Jej budżet, choć jest majątkiem publicznym, nie wchodzi w struktury budżetu miasta. Przez to znacznie utrudniona jest społeczna kontrola nad prawidłowością funkcjonowania spółek komunalnych.


W Gliwicach aktualnie (stan na dzień 17.07.2020 r.) istnieje trzynaście spółek komunalnych:


1. Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z .o.o.

2. Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z .o.o.

3. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej –Gliwice Sp. z o.o.

4. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S. A.

5. Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

6. Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

7. Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

8. Śląskie Centrum Logistyki S.A.

9. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

10. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

11. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

12. Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A.

13. Park Naukowo - Technologiczny "Technopark Gliwice" Sp. z o.o.


W cyklu o spółkach miejskich przyjrzymy się ich strukturze, zadaniom, kadrom i finansom.

Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.