Wilcze Doły - Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony ŚrodowiskaW poniedziałek, 22.09.2020 r., Komisja zebrała się w celu omówienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia apelu do Prezydenta Miasta o tymczasowe wstrzymanie inwestycji zbiornika retencyjnego na Wilczych Dołach. Dyskusja była długa, ale bardzo ciekawa. Dowiedzieliśmy się na przykład, że:

  1. Prezydent Miasta zaopiniował negatywnie projekt uchwały apelującej do niego samego o wstrzymanie inwestycji.

  2. Rzeczywiście w dokumentacji projektowej są błędy matematyczne, ale przeliczono wszystko raz jeszcze poprawnie i otrzymano takie same wyniki jak przy błędnych obliczeniach.

  3. Z nowych wyliczeń płynie wniosek, że zbiornik powinien być jeszcze większy.

  4. Radny Stanisław Kubit (Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza) nadal nie wierzy w zaobserwowanie aż sześciu gatunków nietoperzy.

  5. Być może stwierdzono sześć gatunków nietoperzy, ale przecież nie wiadomo, czy one tam żerują czy tylko są przejazdem.

  6. Projektanci i Prezydent proszą aby błędów matematycznych w projekcie nie nazywać wadami projektu.

  7. Obie strony proszą o udostępnienie swoich założeń i wyliczeń, gdyż nie są one powszechnie znane.

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska głosami Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza i Koalicji Obywatelskiej negatywnie zaopiniowała projekt uchwały apelującej o wstrzymanie inwestycji do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.


ZOBACZ ZAPIS WIDEO POSIEDZENIA KOMISJI: [LINK]


Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.