Władze miasta pod lupą. Przegląd oświadczeń majątkowychW tym roku wyjątkowo przesunięto termin na złożenie oświadczenia majątkowego za rok 2019. Sprawdzamy, czy wszyscy członkowie tzw. zarządu miasta wywiązali się z tego obowiązku, oraz co zadeklarowali w swoich oświadczeniach.


Prezydent Miasta Adam Neumann

Zadeklarował majątek (współwłasność małżeńska) w wysokości:

 1. Środki pieniężne w wysokości 340 500 zł oraz 550 UER.

 2. Papiery wartościowe na kwotę 46 630 zł.

 3. Dom o wartości 550 000 zł, budynek mieszkalny o wartości 345 000 zł, mieszkanie warte 440 000 zł.

 4. Dwie działki o wartości łącznej 310 000 zł.

 5. Trzy samochody osobowe.

Wiceprezydent Mariusz Śpiewok

Zadeklarował majątek (współwłasność małżeńska) w wysokości:

 1. Środki pieniężne w wys. 78 000 zł, 270 CHF.

 2. Dom o wartości 650 000 zł, mieszkanie warte 140 000 zł.

 3. Jeden samochód osobowy.

Wiceprezydent Ewa Weber

Zadeklarowała majątek w wysokości:

 1. Środki pieniężne w wysokości 116 000 zł, polisy na kwotę ok 40 000 zł.

 2. Domy o wartości 300 000zł (1/2 własności), 581 000 zł (całość) i 464 000 zł (1/6 własności)

 3. Dwa samochody osobowe (jeden we współwłasności).

Wiceprezydent Aleksandra Wysocka

Zadeklarowała majątek (współwłasność) w wysokości:

 1. Środki pieniężne w wysokości 116 000 zł.

 2. Mieszkanie o wartości 120 000 zł.

 3. Dwie działki o wartości 150 000 zł.

 4. Akcje w spółkach handlowych ING, PGNIG, PKN ORLEN, PKO BP.

 5. Dwa samochody osobowe.

Sekretarz miasta Andrzej Karasiński

Zadeklarował majątek (współwłasność) w wysokości:

 1. Środki pieniężne w wysokości 300 000 zł, 36 500 EUR.

 2. Dom wart 500 000 zł, mieszkanie o wartości 100 000 zł.

 3. Gospodarstwo rolne 160 000 zł.

 4. Dwie działki o wartości 440 000 zł (łącznie).

 5. Trzy samochody osobowe.


Pozostałe oświadczenia majątkowe (link).Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.